Skip to Content
Meeting Space 面积 外形尺寸长x宽英尺/米 水晶灯高度 10人宴会桌可容纳人数 招待会可容纳人数 会议可容纳人数 课桌式可容纳人数 U型可容纳人数 剧院式可容纳人数

The Retreat

180 SQ FT | 55 SQ M

20 X 16 FT | 6 X 5 M

30

0

20

24

26

40

 

Mandapa Villa (Residential Setup)

236 SQ FT | 72 SQ M

39 X 16 FT | 12 X 5 M

30

0

24

30

28

30

 

Wantilan (Welcome Pavilion)

98 SQ FT | 30 SQ M

0 X 0 FT | 0 X 0 M

20

0

16

18

14

30